Wszystkie działania Fundacji Skrzydlaty Pies, tj. przejmowanie zwierząt pod opiekę, oddawanie zwierząt do nowych domów lub do domów tymczasowych, podejmowanie współpracy z wolontariuszami i inne, zawsze podparte są umowami na piśmie.
Przed sfinalizowaniem adopcji, oddania nam zwierzęcia i innych ww czynności, prosimy o zapoznanie się z treścią umów.

UWAGA

Wszystkie dokumenty Fundacji Skrzydlaty Pies mogą być podpisywane wyłącznie przez Zarząd Fundacji, tj. przez:
Katarzynę Grzegorczyk, Katarzynę Sułkowską i Małgorzatę Krzemieniecką. Jeśli osoba adoptująca zwierzę, oferująca Dom Tymczasowy, bądź osoba zrzekająca się zwierzęcia podpisała jakikolwiek dokument Fundacji Skrzydlaty Pies z inną osobą niż wyżej wymienione*, to dokumenty są nieważne a nasze umowy zostały wykorzystane nielegalnie.

* Wyjątkiem są sytuacje, kiedy inna osoba działa z pisemnego upoważnienia Zarządu Fundacji.

Dokumenty do pobrania:

Dla Wolontariuszy