Zarząd Fundacji Skrzydlaty Pies

Katarzyna Grzegorczyk – prezes
Katarzyna Sułkowska- wiceprezes
Małgorzata Krzemieniecka – członek zarządu

Komisja Rewizyjna Fundacji Skrzydlaty Pies

Iwona Zygmunt – przewodnicząca Komisji
Marzena Kaczor – członek Komisji

Fundatorzy

Katarzyna Grzegorczyk
Katarzyna Górniak – Bartoszek

UWAGA

Katarzyna Górniak – Bartoszek jest drugim fundatorem Fundacji Skrzydlaty Pies i na tym kończy się rola Katarzyny Górniak – Bartoszek w Fundacji Skrzydlaty Pies. Katarzyna Górniak – Bartoszek od 2012 roku, tuż po powołaniu Fundacji do życia, zrezygnowała z uczestnictwa w życiu Fundacji. Od tego czasu Katarzyna Górniak – Bartoszek w żaden sposób nie uczestniczy w życiu Fundacji, nie wspiera działań Fundacji, nie utrzymuje z Fundacją żadnych kontaktów, nie może występować w imieniu Fundacji Skrzydlaty Pies. Osobami, które mogą działać w imieniu Fundacji Skrzydlaty Pies i reprezentować ją na zewnątrz jest wyłącznie zarząd Fundacji. Katarzynę Górniak – Bartoszek dożywotnio obowiązują prawa i obowiązki fundatora zapisane w statucie Fundacji i w ustawie o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (z póź. zm.).