Zarząd Fundacji Skrzydlaty Pies

Katarzyna Grzegorczyk – prezes
Katarzyna Sułkowska- wiceprezes
Małgorzata Krzemieniecka – członek zarządu

Komisja Rewizyjna Fundacji Skrzydlaty Pies

Iwona Zygmunt – przewodnicząca Komisji
Marzena Kaczor – członek Komisji

Fundatorzy

Katarzyna Grzegorczyk
Katarzyna Górniak – Bartoszek

UWAGA:

Katarzyna Górniak – Bartoszek, tuż po powołaniu Fundacji w 2012 roku zerwała wszelkie kontakty z Fundacją i od tego czasu nie uczestniczy w życiu Fundacji. Ponadto, nie może działać w imieniu Fundacji na zewnątrz. Organem reprezentującym Fundację i mogącym działać w imieniu Fundacji jest wyłącznie zarząd Fundacji.
Katarzynę Górniak – Bartoszek dożywotnio obowiązują prawa i obowiązki fundatora Fundacji na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 06.04.1984 r.
z późniejszymi zmianami.