Skąd Fundacja ma pieniądze?

W chwili obecnej Fundacja Skrzydlaty Pies nie prowadzi działalności gospodarczej, nie otrzymuje dotacji, grantów i subwencji. Wszystkie fundusze, jakimi dysponujemy pochodzą wyłącznie od Fundatorów, Wolontariuszy oraz Darczyńców, którzy mogą wspierać i wspierają Fundację na wiele sposobów, w tym i finansowo.

Czy Fundacji można przekazać 1,5% podatku?

TAK! W październiku 2017 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego. Chcąc wesprzeć Fundację 1,5% podatku wystarczy w rocznym rozliczeniu w odpowiedniej rubryce wpisać nr KRS Fundacji

NR KRS 0000406555

Gdzie trafiają darowizny?

Darowizny, które otrzymujemy od Darczyńców (jeśli Darczyńca nie zdecyduje inaczej), w całości trafiają do zwierząt, które Fundacja ma pod opieką. Darowizny wykorzystywane są na:

– utrzymanie zwierząt w hotelach i/lub domach tymczasowych
– wyżywienie, zakup suplementów diety, niezbędnych akcesoriów
– zabiegi profilaktyczne (szczepienia, odrobaczenie, chipowanie, zabiegi pielęgnacyjne)
– leczenie, kastracja
– opłacenie transportu zwierząt do hoteli, do lecznic, do nowych domów etc.

Zbiórki Publiczne Fundacji Skrzydlaty Pies

Fundacja Skrzydlaty Pies, by móc w pełni wykorzystać swoje możliwości,
i by działać zgodnie z obowiązującym prawem, od początku swojej działalności ubiegała się o zgodę na przeprowadzanie Zbiórek Publicznych w odpowiednim Ministerstwie, na które zawsze otrzymywała zgodę.
Po zakończeniu zbiórek, Fundacja sporządzała szczegółowe sprawozdania
i rozliczenia, które były zatwierdzane przez właściwe Ministerstwo.
Po zmianach w prawie w 2014r., które znoszą obowiązek uzyskiwania corocznej zgody na przeprowadzenie Zbiórki Publicznej, Fundacja zgłosiła w MAC chęć przeprowadzenia Zbiórki Publicznej.
Zgłoszenie zostało przyjęte. Zbiórka Publiczna Fundacji Skrzydlaty Pies ma status permanentnej, czyli jej przebieg nie jest określony czasem

Numer zgłoszenia nr 2014/507/OR.

Rozliczenia zbiórek:

Fundacja ma obowiązek wysyłania do MAC półrocznych sprawozdań
z przebiegu zbiórki i z rozdysponowania darów, co zawsze w terminie jest wykonywane.
Przebieg Zbiórki nr 2014/507/OR i rozliczenia można śledzić
na Portalu Zbiórek Publicznych

Fundacja Skrzydlaty Pies otrzymała zezwolenie od MAC na przeprowadzenie Zbiórki Publicznej na terenie całego kraju
na okres 01. 08. 2013 – 31. 07. 2014 nr zezwolenia 250/2013


Fundacja Skrzydlaty Pies otrzymała zezwolenie od MSWiA na przeprowadzenie Zbiórki Publicznej na terenie całego kraju
na okres 01. 08. 2012 – 31. 07. 2013 nr zezwolenia 190/2012

Roczne sprawozdania finansowe:

Fundacja Skrzydlaty Pies, jak każda organizacja pozarządowa, ma obowiązek sporządzania corocznego sprawozdania finansowego, które przedkładane jest w Urzędzie Skarbowym, w Ministerstwie – zgodnie z profilem działalności organizacji oraz publikowane jest w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji OPP.
Wszystkie nasze działania są w pełni jawne, zgodne z prawem i statutem.

ROK 2022:

Sprawozdania umieszczone i opublikowane
w Narodowym Instytucie Wolności dnia 26.06.2023 r

ROK 2021:

Sprawozdania umieszczone i opublikowane
w Narodowym Instytucie Wolności dnia 27.06.2022 r

ROK 2020:

Sprawozdania umieszczone i opublikowane
w Narodowym Instytucie Wolności dnia 25.06.2021 r.

ROK 2019:

Sprawozdania umieszczone i opublikowane
w Narodowym Instytucie Wolności dnia 25.06.2020 r.

ROK 2018:

ROK 2017:

ROK 2016:

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012